puber 4

Pubers

De puberteit is een intense fase vol vragen, uitdagingen, keuzes en verwachtingen. Pubers nemen risico’s, zoeken grenzen op en komen voor hun mening uit. Dit kan leiden tot conflicten met ouders en leraren, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen identiteit proberen te vinden en verlangen naar acceptatie en waardering voor wie ze zijn en wat ze doen

Pubers

Het is dan ook waardevol voor zowel ouders als pubers om hulp en ondersteuning te krijgen bij het navigeren door deze turbulente periode. Dit kan helpen om effectief te communiceren met je puber en hen te voorzien van tools en strategieën die nodig zijn om een gezonde emotionele en sociale balans te ontwikkelen.

Jet Sternefeld element 6

Puberbrein: grenzen en afspraken

Tijdens de puberteit ondergaat het brein van een kind een ware revolutie, waardoor het tijdelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ kan zijn. Hoewel een puber zich al heel volwassen voelt, kan hij of zij de volledige gevolgen van zijn of haar daden nog niet overzien. Daarom zijn duidelijke grenzen en afspraken in deze fase van cruciaal belang, ook al zit de puber daar niet altijd op te wachten. Goedbedoelde interesse van ouders kan door de puber als gezeur worden ervaren, en het kind verlangt vaak naar niets anders dan met rust gelaten te worden.

De veranderingen in het puberbrein zorgen ervoor dat emoties vaak heftiger zijn en impulsiviteit kan toenemen. Dit maakt het moeilijker voor pubers om rationele beslissingen te nemen en vooruit te denken. Ouders spelen hier een essentiële rol in door structuur en begeleiding te bieden, zodat de puber zich binnen veilige kaders kan ontwikkelen. Het is belangrijk dat ouders consistent en geduldig blijven, ook als de puber zich tegen de opgelegde regels verzet. Op deze manier leren pubers verantwoordelijkheid en zelfbeheersing, wat hen helpt bij de overgang naar volwassenheid

puber 2

“Een reis van duizend mijl begint met één stap."

– Laozi

Pubercoaching Traject & Losse Gesprekken

Tijdens de gesprekken in de praktijk wordt eerst onderzocht wat er precies aan de hand is waardoor uw zoon of dochter niet lekker in zijn of haar vel zit en “probleemgedrag” vertoont. Vervolgens bekijken we samen de mogelijkheden om dit te veranderen.

Veel pubers vertonen extreem gedrag wanneer ze niet goed tot hun recht komen. Ze hebben vaak moeite met structuur (zoals huiswerk en afspraken), voelen zich onzeker, lijken weinig interesse te tonen in hobby’s, krijgen weinig positieve aandacht, doen weinig of niet aan sport, vinden het lastig om sociale contacten te onderhouden en voelen zich vaak onbegrepen en ondergewaardeerd.

Een belangrijke factor kan het integreren van een nieuwe bezigheid (hobby) zijn waar uw kind voldoening uit haalt. Tijdens de gesprekken ontdekken we wat de (verborgen) talenten van uw zoon of dochter zijn, waar ze nu al plezier aan kunnen beleven. Immers, wanneer je regelmatig iets doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt, ziet de wereld er al heel anders uit.

Wat belangrijk is in de omgang met pubers, is respect, echte aandacht en acceptatie. Pubers reageren extreem gevoelig op gebrek hieraan. Het is mijn ervaring dat met deze drie voorwaarden het altijd goed gaat tussen de puber en de begeleider. Vind de sleutel tot het toegangshek van de puber en ontdek waar hij of zij voor wil gaan. En als ze er niet voor willen gaan, is dat ook goed. Uiteindelijk oefenen ze met hun eigen leven om volwassen te worden. Maar als er echt contact is, ontstaat er iets en vrijwel altijd is er beweging in wat wij volwassenen de goede richting noemen.

Hoewel zelf worstelen op weg naar zelfstandigheid een normaal proces is, is de puberteit een moeilijke periode voor alle betrokkenen. Jongeren kunnen baat hebben bij gesprekken met een onafhankelijke volwassene die hen serieus neemt, begeleidt en ondersteunt bij het proces van volwassen worden. En in het verlengde hiervan kan ook steun geboden worden aan hun ouders/opvoeders. Veel ouders ergeren zich aan de passieve houding van hun puber, maar het ‘hangen op de bank’ heeft wel degelijk een functie. Aan de buitenkant lijkt het misschien op nietsdoen, maar van binnen wordt er hard gewerkt.

“Kinderen die opgroeien, kunnen zich alles veroorloven. Dat is juist wat ze niet kunnen. Zij zijn zich daar alleen niet van bewust."

– Anne Frank

Veelvoorkomende problemen in de puberteit zijn:

Jet Sternefeld element 8 1

Gebrek aan motivatie, niet naar school willen, concentratieproblemen, depressieve gevoelens, eenzaamheid, het gevoel “de weg kwijt te zijn.”

Jet Sternefeld element 8 1

Moeite met het naleven van regels.

Jet Sternefeld element 8 1

Gebrek aan interesse in activiteiten.

Jet Sternefeld element 8 1

Moeite met het functioneren binnen het gezin.

Jet Sternefeld element 8 1

Moeite met het nakomen van afspraken.

Jet Sternefeld element 8 1

Moeite met het weerstaan van verleidingen zoals blowen, drinken, feestjes, en spijbelen.

Jet Sternefeld element 8 1

Problemen met het leggen van sociale contacten.

Jet Sternefeld element 8 1

Lage cijfers op school.

Jet Sternefeld element 8 1

Last van angsten.

Jet Sternefeld element 8 1

Woede-uitbarstingen en agressief gedrag.

Jet Sternefeld element 8 1

Een grote mond hebben.

Jet Sternefeld element 8 1

Moeite met veranderingen.

Jet Sternefeld element 8 1

Dreiging om van huis weg te lopen of dit al gedaan hebben.

Jet Sternefeld element 8 1

Streven naar meer zelfvertrouwen, minder stress, beter kunnen opkomen voor zichzelf, en minder angst voor de mening van anderen.

Jet Sternefeld element 8 1

Streven naar minder problemen, minder zorgen/piekeren, beter slapen.

Jet Sternefeld element 8 1

Streven naar meer plezier en betere communicatie.

Jet Sternefeld element 8 1

Problemen met een laag zelfbeeld, beginnende eetstoornis, zelfbeschadiging (zelfsnijding).

Jet Sternefeld element 8 1

Nare ervaringen op seksueel gebied, zoals seksueel overschrijdend gedrag, aanranding of verkrachting.

studenten

Werkmethoden pubers

Oplossingsgericht Coachen: we richten ons op wat goed gaat en stel samen haalbare doelen op.

Motiverende Gespreksvoering: we erkennen de autonomie van de puber en ontdek hun eigen motivatie.

Cognitieve Gedragstherapie: We werken aan het veranderen van negatieve gedachten en gedrag.

Narratieve Therapie: we herstructureren levensverhalen en maken problemen bespreekbaar.

Mindfulness en Stressmanagement: we leren ontspanningstechnieken zoals ademhalingsoefeningen en meditatie.

Ouderbetrokkenheid: We verbeteren de communicatie tussen pubers en ouders en betrekken, indien nodig, het gezin in het proces.

Creatieve Methodes: We stimuleren zelfexpressie door middel van kunst, drama en rollenspellen

Praktische Vaardigheden: we helpen pubers belangrijke levensvaardigheden en werkervaring op te doen.